Hem

BuhoBox

-Din skolsociala verktygslåda


Buhobox innehåller digitala verktyg som underlättar för dig som pedagog, rektor eller elevhälsopersonal att kunna arbeta förebyggande och  främjande i skolan. Genom att använda psykosociala metoder och kunskapsbaserade arbetssätt kan du skapa trygghet och studiero i klassrummet.


Kvalitetsäkra och förenkla ditt arbete med hjälp av våra verktyg!


Nominerad till Årets digitala välfärdsinnovation 2020!

 


SOCIOGRAM

Lär känna eller skaffa dig en djupare förståelse och kunskap om gruppdynamiken i din klass genom att använda ett digitalt sociogram.


 - enkelt att använda 

 - ger en tydlig överblick

 - tidseffektivt


Intresserad av prova vår betaversion för rabatterat pris? Kontakta oss!


KLASSRUMSPLACERING

I dagens skola finns ett stort fokus på vikten av god studiero och en trygg lärmiljö. Som pedagog är de fysiska ramarna något som du till stor del kan påverka själv. Möbleringen i klassrummet påverkar lärmiljön och studieron samt ger elever en plats i klassrummet som passar just deras behov. Planeringen av klassrumsplaceringar är något som pedagoger ägnar mycket tid åt. 


Verktyget BuhoBox Klassrumsplaceringar kommer att möjliggöra för pedagoger att låta tekniken räkna ut den placeringen som ger de bästa förutsättningarna för lärande, trygghet och studiero


Buhobox Klassrumsplacering kommer att släppas under 2020! Anmäl dig gärna till Nyhetsbrevet så att du inte missar detta!

 
klassrum_edited1
klassrum 2
samarbetar
skolgolv
girl-people-person-portrait
feedback-survey-questionnaire-nps
laptop-apple-macbook-computer


SKATTNINGSVERKTYG

Få barnets perspektiv på sin psykosociala situation och låt dem komma till tals och vara delaktiga. Samla information på ett rättsäkert sätt och enligt barnkonventionen. Våra skattningsverktyg är anpassade efter barns förmåga och kommunikationsnivå.


BuhoBox Skattningsverktyg kommer att släppas under 2020! Anmäl dig gärna till Nyhetsbrevet så att du inte missar detta!

 
Prenumerera på BuhoBox nyhetsbrev!


Fyll i din email nedan

 
 

Copyright. All Rights Reserved