Sociogram

BuhoBox Sociogram


Buhobox Sociogram är ett digitaliserad verktyg som mäter sociala relationer i en grupp. Genom att varje elev i en klass eller grupp besvarar en eller fler frågor från frågebatteriet baseras sociogrammet på gruppmedlemmarnas egna upplevelser. Varje elev demonstreras av en ikon och dess relationer som vektorer utifrån denna. 


Sociogrammet visualiseras som ett nät av relationer som gör det lätt att se om någon elev befinner sig i utkanten eller i utanförskap. Man kan även se hur olika konstellationer ser ut och i vilken utsträckning som trygga relationer finns.

Bild på ett sociogram

Skapa tryggare elevgrupper


Goda relationer bidrar till ett gott skolklimat, bättre studiero och ett tryggare klassrum. Vi behöver därför upptäcka utanförskap i ett tidigare skede och vara medvetna och ta hänsyn till dynamiken i grupper redan vid skapandet av grupper och klasser.


Genom att eleverna själva får göra sina röster hörda säkrar vi att vi följer Barnkonventionen.


Kunskapsbaserat arbetssätt


Sociogram är en vedertagen metod som redan används i skolan idag för att mäta sociala relationer i grupp och utvecklades av den österrikisk-amerikanske socialpsykologen Jacob Moreno. Buhobox har utvecklat metoden vidare för att anpassa den till skolans aktuella uppdrag och kravet på det systematiska kvalitetsarbetet.


Vill ni lära er mer om hur ni kan arbeta med sociogram och göra goda analyser, gå vår utbildning "Sociogram 2.0". 

Boka en demovisning

Beställ

Skollicens finns i fyra olika storlekar och gäller för all skolpersonal på skolan från beställningsdatumet och ett år framåt.


Vänligen kontakta oss för mer information!